สิ่งควรรู้! ก่อนตัดสินใจทำรากฟันเทียม

การรักษาฟันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจอย่างยิ่ง เพราะมีพฤติกรรมหลายอย่างที่อาจทำให้เราเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันได้ การรักษาฟันไม่เพียงแค่เพื่อสุขภาพของฟันและเงื่อนไขช่องปากเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพทั่วๆไปของร่างกายด้วย เนื่องจากการสูญเสียฟันสามารถส่งผลกระทบต่อ ช่องปากและร่างกายได้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัย ของ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ อีกด้วย การดูแลฟันอย่างถูกต้อง เช่น การแปรงฟันสม่ำเสมอ ใช้ไหมขัดฟัน และไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจรักษาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและปัญหาต่างๆ

รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นประจำ

  • การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของฟันและเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุได้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพช่องปากและฟัน ดังนั้น การลดการบริโภคน้ำตาลและรักษาความสะอาดช่องปากให้ดีเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคฟันผุได้ โดยทำการบ้วนปากหลังทานอาหารเสร็จและใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน

  • การสูบบุหรี่ไม่เฉพาะอย่างที่คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการเสพติด แต่ยังสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพช่องปากได้อย่างมาก สารเคมีที่ปรากฏในบุหรี่ เช่น นิโคตีน  ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของฟันได้ และการทำให้เกิดแผลในช่องปากได้ การสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานยิ่งมีโอกาสทำให้เกิดฟันเสื่อมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ อาจพบว่าฟันมีสีเปลี่ยนแปลง หรือมีคราบและคราบสีเหลืองติดอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากและฟัน ดังนั้นการลดหรือหยุดสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดฟันเสื่อมและปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆ

ละเลยการดูแลโรคประจำตัวบางชนิด

  • การมีโรคประจำตัวอย่างเช่น เบาหวาน หรือโรคหัวใจ อาจส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและฟันได้อ โรคเบาหวานและโรคหัวใจเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรังที่สามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากและฟันได้โดยตรง เนื่องจากการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ไม่เหมาะสม สามารถเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อในช่องปากได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การไม่รักษาโรคประจำตัวให้ถูกวิธี อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของฟันได้  ดังนั้นการรักษาโรคประจำตัวอย่างเช่น เบาหวาน หรือโรคหัวใจ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อรักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและช่องปากได้อย่างเหมาะสม

เคี้ยวอาหารที่มีความแข็งเป็นประจำ

  • การเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งมากๆ เช่น ลูกอม น้ำแข็ง และอาหารที่ต้องเคี้ยวนานๆ อาจทำให้ฟันเสียหายได้ หรืออาจทำให้เกิดการสะสมของคราบหินปูนและเสี่ยงให้เกิดการเสื่อมสภาพของฟัน การเคี้ยวอาหารที่มีความแข็งมากๆ หรือต้องเคี้ยวนานๆ อาจทำให้ยากต่อการล้างคราบหินปูนออกจากฟัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของฟัน การมีคราบหินปูนสะสมมากขึ้นอาจเสี่ยงให้เกิดฟันเสื่อม ดังนั้นการรักษาความสะอาดของฟันและประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การแปรงฟันสม่ำเสมอและการรักษาช่องปากอย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง

การทำความสะอาดช่องปากที่ผิดวิธี

  • การทำความสะอาดช่องปากไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียและคราบหินปูนได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของฟัน และการทำความสะอาดช่องปากไม่ถูกวิธีอาจทำให้คราบหินปูนสะสมตามซอกฟัน และเชื้อแบคทีเรียที่สามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆทางช่องปากได้ หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของฟันและอาจเกิดปัญหาด้านสุขภาพช่องปากเพิ่มเติมได้ ดังนั้น การทำความสะอาดช่องปากอย่างถูกวิธีและเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการจองคิวล่วงหน้า กรุณาติดต่อเราที่

 สำหรับคำถามเพิ่มเติมหรือการจองคิวล่วงหน้า สามารถติดต่อ We are Dentists Clinic ได้ที่ข้อมูลติดต่อ

TEL : 099-6858786, 02-0202024 

LINE : @wearedentists 

WHATSAPP : +66996858786 

 
 
Scroll to Top

OPEN 10 A.M. – 8 P.M.

we are dentists

we are dentists

we are dentists